วีดีโอ
ที่ preview ชื่อ รายละเอียด วันที่อัพโหลด
1 การแปรรูปแป้งข้าวบือปะยอโพ การแปรรูปแป้งข้าวบือปะยอโพ 2021-08-19 รายละเอียด
2 การทำพริกแห้ง การทำพริกแห้ง 2021-08-19 รายละเอียด
3 การทำน้ำพริกจากพริกแห้ง การทำน้ำพริกจากพริกแห้ง 2021-08-19 รายละเอียด
4 การแปรรูปข้าวบือทูหุงสุกเร็ว การแปรรูปข้าวบือทูหุงสุกเร็ว 2021-08-19 รายละเอียด
5 การทำสับปะรดกวน การทำสับปะรดกวน 2021-09-03 รายละเอียด
6 โจ๊กข้าวบือทู โจ๊กข้าวบือทู 2021-08-19 รายละเอียด
7 การทำแยมสับปะรด การทำแยมสับปะรด 2021-08-19 รายละเอียด
8 AGRITEC Live "ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้" "ชุมชน" กับพัฒนา "พันธุ์พืชพื้นเมืองด้วยความรู้" AGRITEC Live วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 19.30น. เป็นต้นไป พูดคุยกับ รศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืช และคุณฑิฆัมพร กองสอน ประธานวิสาหกิจชุม 2021-09-03 รายละเอียด
9 การแปรรูปเส้นขนมจีน การแปรรูปเส้นขนมจีน 2021-09-03 รายละเอียด