หนังสือ/ตำรา
# ชื่อหนังสือภาษาไทย
1 หัวบุกพืชอาหารเพื่อสุขภาพ รายละเอียด
2 มะเกี๋ยงผลไม้มากประโยชน์ รายละเอียด
3 เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปฟักทองเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รายละเอียด
4 เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นบุกเสริมสุขภาพ และขนมจีนอบแห้งที่มีคุณภาพจากหัวบุก รายละเอียด
5 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา 2 รายละเอียด
6 เอกสารประกอบการถ่ายทอดเทคโนโลยี การอบรมมาตรฐานคุณภาพการผลิตอาหารในระบบปลอดภัย (GAP และอินทรีย์) ที่เชื่อมต่อการผลิตและแปรรูป เพิ่มมูลค่าอาหารแบบครบวงจร (การแปรรูป) 1 รายละเอียด