บทความ
# บทความวิชาการ ชื่อวารสาร หัวเรื่อง
1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นบุกเสริมสุขภาพ และขนมจีนอบแห้งที่มีคุณภาพจากหัวบุก รายละเอียด
2 เส้นทางแตงกวาพันธุ์ดี “พันธุ์ล้านนา” เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค (ตอน1) รายละเอียด
3 ทำไมฟักทอง จึงเป็นพืชผักที่มีความสำคัญ ทางเศรษฐกิจของไทย รายละเอียด
4 ความผูกพันของคนกับพริก ตอน : พริกกะเหรี่ยง ‘คีรีราษฎร์’ ผลเล็ก รสร้อนแรง รายละเอียด
5 ‘ฟักทองไข่เน่า’ พืชมรดกตกทอดของจังหวัดน่าน ที่มีศักยภาพ (ตอน 1) โลกของพืชผัก รายละเอียด
6 ความผูกพันของคนกับพริก ตอน : การปลูกพริกกะเหรี่ยงพันธุ์คีรีราษฎร์ แบบปลอดภัย (ตอน 1) รายละเอียด
7 เส้นทางฟักทองพันธุ์ไข่เน่าน่าน “พืชชุมชนฯ เฉพาะถิ่น” รายละเอียด